Bastech apelträdet Bastech apelträdet

Kv. Apelträdet 8. Stockholm

Ombyggnad av befintlig skolbyggnad till Europaskolan.

Skola och Fritids/Dagis

Färdigställt: 2006

Omfattning: ca 1600 m²

Uppdragsgivare: Bastech Konsulterna