BO:X – galleria med design i fokus BO:X – galleria med design i fokus

BO:X, en ny galleria för hem och inredning fick en effektiv layout. Resultatet blev ett lättöverskådligt hus i modern stil, där kunderna lätt kan hitta och röra sig mellan butikerna.

En färdig detaljplan fanns redan när 2KA kom in i projektet att skapa gallerian BO:X i Kungens Kurva. Det var planerat för en eller två stora butiker per våningsplan, men intresset visade sig vara större för flera mindre butiker. 2KA skapade då en layout som fungerade för mindre butiker, med ett kommunikationstorg mitt i huset. Grundtanken var att satsa resurserna på de ytor där kunden möter huset.

God design säljer design
Genom en effektiv utformning av ytor för kundkommunikation frigjordes resurser för att kunna skapa högre klass på design och utformning av dessa. Eftersom butikerna skulle sälja inredning och design var det viktigt att huset kommunicerade detta.

Fakta uppdrag: Uppdragsgivare Granen Fastighetsutveckling. Nybyggnad av galleria i fyra plan varav tre butiksplan, i Kungens Kurva med butiksarea ca 11 000 kvm. Parkering i källare och på varje butiksplan.