Ombyggda lokaler till växande Microsoft Ombyggda lokaler till växande Microsoft

Microsoft AB behövde utöka och modernisera sina kontorslokaler. Genom en om- och tillbyggnad kunde hyresvärden tillgodose kundens behov.

Microsoft har sitt svenska huvudkontor i Kista. Hyresvärd är Fastighets AB Brostaden. Microsoft hade behov av att kunna utöka kontorsytan i flera etapper under en längre period. Man behövde mer kontorsutrymme, en större konferensdel och representativ entré.

Byggde ihop två hus
Kontoret var beläget i ett hus från tidigt 90-tal samt en mindre del i ett modernare hus intill. 2KA ritade en helt ny entrébyggnad som kopplade ihop de båda husen för att skapa en känsla av rymd och visuellt förstorade ytor. Golv i svarta magnetitplattor utomhus och i entré tillsammans med glas från golv till tak förstärkte känslan av rymd.

Microsoft har nu en representativ entré, en större konferensdel och en byggnad med kapacitet att växa i.