Tvåplansvilla mitt i ekbacken Tvåplansvilla mitt i ekbacken

En brant sluttande tomt i en ekbacke på Lidingö blev en utmaning när 2KA skapade en villa i samklang med naturen.

Tomten är belägen långt ut på Lidingö. Den är mycket speciell, ligger i slutet på en mindre gata och sluttar brant nedåt från gatan. Naturen är vacker, en ekbacke med hällar i dagen.
Det var där kunden ville bygga sitt drömhus.

Mitt i naturen
En central tanke i projektet var att man ska uppleva ekskogen inifrån huset. Det ansluter mot naturen med trädäck. Fasaderna är av slät träpanel och målad med svart slamfärg.

Den gällande detaljplanen medgav ett hus på ett och ett halvt plan vilket är mycket svårt att få till om man inte fyller ut stora delar av tomten. Detta var inte en tänkbar lösning då stora delar av tomtens kvalitéer skulle gå förlorade.

Flera nivåer
Vi började skissa på ett enplanshus med en öppen vinkel med flera olika nivåer invändigt: Detta för att anpassa huset till höjdkurvorna och minimera ingreppen på tomten. Slutresultatet blev en kombination, med två plan på vissa delar och en samklang med naturen på tomten.

Det gjordes kalkyler i ett tidigt skede på våra skisser för att hålla en tydlig budget på projektet.