Skolor, parkeringshus, kulturhistoria…
Vad kan vi stå till tjänst med?

Oavsett uppdrag är vår strävan alltid densamma: att lyssna på kundens krav och önskemål och skapa smarta förslag med god design till rimliga kostnader. Och att finnas med under hela processen. Vi skapar flexibla, lönsamma och långsiktiga byggnationer.

Exempel på projekt vi genomfört

- Skolor
Det blir allt vanligare att gamla kontorslokaler nyanpassas till skolverksamhet. Det ställer speciella krav med en livlig miljö, hårdare slitage och ofta en pressad budget. Tillsammans med hyresvärden hittar vi flexibla lösningar för ombyggnad av lokalerna.

– Färgsättning av äldre fastigheter
Att välja färg innebär ofta ett detektivarbete, där vi hjälper till att letar upp originalhandlingar och bilder i arkivmaterial för att hitta ursprungsfärgerna och lyfta fram de historiska värdena.

Vi har även erfarenhet av

- Parkeringshus
- Inredningsprojekt
- Mindre industrilokaler