Flexibla kontorslösningar
– lönsamt för både hyresvärd och hyresgäst

För att hitta nya hyresgäster till kontorslokaler krävs ofta förändringar i lokalens utformning. 2KA förstår behoven hos både fastighetsägare och hyresgäst och skapar förutsättningar för lyckade och lönsamma uthyrningar. Vi arbetar både med nybyggnationer och anpassning av befintliga lokaler.

Genom att samarbeta med oss ser vi till att fastighetsägaren får en lokal som är

• lättanpassad efter befintliga och potentiella hyresgäster, med ett långsiktigt och lönsamt perspektiv.
• lättare att hyra ut.
• uppdelningsbar i lämpliga lokalstorlekar efter behov.