Som kund hos oss kan du förvänta dig:

• snabb och god service, speciellt viktigt i en uthyrningsprocess
• att vi levererar lösningar med modern och uttrycksfull design och god funktion
• den optimala lösningen för varje enskilt uppdrag
• lyhördhet för marknadens krav och förändringar

Bland våra uppdragsgivarna finns de stora fastighetsbolagen och ett flertal mindre kunder. Projekten avser främst ny- och ombyggnader för kontor, köpcentra, butiker, bostäder, skolor och lätt industri. Verksamheten omfattar projekteringsprocessen från början med utredningar och skisser fram till detaljprojektering och arbetshandlingar.